Virksomhed

Hvorfor denne behandling?

Fordi hele kroppen er involveret i spændingerne – punktbehandling er ikke nok når det gør ondt – for det er kroppens signal om at ”nok er nok”!

 

Hvornår?

Når den daglige stress bliver for meget.

Når energi-niveauet er lavt.

Når dagene synes grå og natten ikke bringer hvile.

 

Hvor tit?

Hvor tit er individuelt – men ved museskader, tennisalbue, smertende skuldre, iskias-

smerter og lignende, vil det være godt at starte med mindst 2 gange om måneden

 

Virksomhedsaftaler.

 

Enhver virksomhed vil kunne drage gavn af at tilbyde de ansatte en ordning med massage/behandling til forebyggelse af arbejdsskader.

 

Det er almindeligt kendt, at dette er medvirkende til at nedbringe antallet af syge-dage. Ligeledes kan den forbedrede velvære for medarbejderne være

medvirkende til et godt arbejdsmiljø og øget arbejdsglæde.

 

Pris:

300,- kr pr. behandling, yderligere rabat kan aftales hvis mange fra virksomheden benytter sig af tilbuddet.