Filosofi

Hvorfor denne behandling?

Fordi hele kroppen er involveret i spændingerne – punktbehandling er ikke nok når det gør ondt – for det er kroppens signal om at ”nok er nok”!

 

Hvornår?

Når den daglige stress bliver for meget.

Når energi-niveauet er lavt.

Når dagene synes grå og natten ikke bringer hvile.

 

Hvor tit?

Hvor tit er individuelt – men ved museskader, tennisalbue, smertende skuldre, iskias-

smerter og lignende, vil det være godt at starte med mindst 2 gange om måneden

 

Min tilgang til kropsterapi.

 

Den røde tråd i mine uddannelser, og dermed også i min kropsforståelse og be-

handling er, at krop og sind/psyke er uløseligt forbundne. At kroppen så at sige er

sindets ”harddisk” og gemmer på alt det, vi oplever og føler gennem livet; og specielt de følelser vi ønsker at fortrænge. Disse sætter sig som spændinger i kroppens dybere muskulatur. Og ligesom kalkaflejringer i vandrør vokser de støt og i det skjulte.

 

 

På et tidspunkt siger kroppen så fra og begynder at gøre ondt. Ikke nødvendigvis der, hvor den primære spænding er – men oftest et andet sted i kroppen.

 

 

Efterhånden som spændingerne løsnes, kan de følelser, der oprindeligt lå til grund for spændingerne, komme til overfladen. Det kan være følelser/oplevelser fra barndommen – og nyere oplevelser, der ikke har været rum til at forholde sig til.

 

 

Følelserne forløses ofte ved gråd eller latter eller ved erindringer, der giver ny forståelse for reaktionsmønstre og sammenhænge. Disse reaktioner kan komme i løbet af behandlingen eller i dagene efter.

 

 

Virkningen af en behandling kan f.eks. være en følelse af glæde, lettelse og frihed i

kroppen og et øget energiniveau om dagen og bedre søvn om natten.

 

Regelmæssige behandlinger kan ses som "service-eftersyn" af kroppen på samme måde, som vi sender bilen til regelmæssige tjek.